ban-tratamientos

Tractaments


A la Clínica Dental del Dr. Ignasi Piulachs realitzem totes les especialitats dentals, cobrint així un ample ventall de tractaments odontològics que inclouen tant els procediments més habituals com els més exclusius.

Tratamientos exclusivos


D’entre aquests últims, cal destacar aquells tractaments relatius a l’estètica dental, a l’implantologia i a l’ortodòncia (especialment l’anomenada “ortodòncia invisible“), disciplines de l’odontologia que sovint susciten gran interès en el pacient i de les què tenim ample experiència.

En els últims anys, a més, han experimentat un avenç extraordinari.

img_tratamientos

ODONTOLOGIA RESTAURADORA I PREVENTIVA

No hi ha millor teràpia mèdica que la de preveure una possible afecció, evitant així els efectes perjudicials que la mateixa podria implicar. És per això que la prevenció ha adquirit, durant les últimes dècades, una importància total en qualsevol disciplina mèdica. Evidentment, això és també així en l’àmbit bucodental.

L’Odontologia Preventiva ens adverteix sobre els hàbits necessaris a adquirir, així com d’aquells a evitar, per mantenir una correcta salut bucodental.

La implementació dels següents hàbits i tractaments dentals són fonamentals per prevenir l’aparició de qualsevol patologia, i, per tant, per al manteniment de la salut bucal:

  • Neteja dental professional (almenys, una vegada a l’any).
  • Correcte i constant raspallat dental (3 vegades al dia).
  • Ús del fil dental.
  • Ús de col·lutoris bucals i aplicació de fluor en aquells casos que ho precisin.
  • Revisions bucodentals realitzades per un odontòleg almenys una vegada a l’any.

ENDODÒNCIA

Endodoncia designa el tractament odontològic consistent en la teràpia dels conductes radiculars, generalment per causa d’una afectació irreversible de la pulpa dentària (el que col.loquialment es coneix com “el nervi”).

El tractament consisteix, bàsicament, en l’extirpació completa del teixit vàsculo-nerviós dental, neteja exhaustiva del sistema de conductes radiculars i posterior segellat dels mateixos. Gràcies al tractament endodòntic és possible tractar i conservar dents amb afectació nerviosa què, d’atra manera, haurien de ser extretes.

Les tècniques endodòntiques han evolucionat molt durant els últims anys, i la tecnologia de què disposem actualment permet tractar millor i més ràpidament els conductes radiculars.

Els tractaments endodòntics són dels que més freqüentment realitzem a la nostra clínica dental, i ens dotem d’avançada tecnologia per a l’execució dels mateixos.

Realitzem l’endodòncia mitjançant les anomenades “tècniques rotatòries”, que possibiliten una superior neteja dels conductes radiculars respecte a les clàssiques “tècniques manuals”, i emprem “localitzadors d’àpex” d’última generació per al mesurament de la longitud dels conductes. La comoditat (tant per al pacient com per al professional) i la rapidesa del procediment són, tal com diem, manifestament superiors.

PERIODÒNCIA

La Periodoncia és aquella especialitat de l’Odontologia que estudia els teixits de suport de les dents (és a dir: la geniva, l’os alveolar, el lligament periodontal i el cement radicular), des d’aquella perspectiva que persegueix mantenir la salut dels mateixos.

Les higienes buco-dentals (les “neteges de boca”) tenen un paper fonamental en la prevenció de les malalties de genives, i d’aquí la recomanació de realitzar una neteja bucal -almenys- un cop l’any. Neteges que, a la nostra clínica, realitzem amb minuciositat i que tenen una durada de, com a mínim, 45 minuts.

En allò relatiu als tractaments que cerquen eradicar patologies dels teixits periodontals (gingivitis i periodontitis), realitzem procediments més avançats com són els curetatges dentals i, si és necessari, cirurgies periodontals.

Durant els últims anys, tanmateix, hem incorporat la teràpia làser per al tractament de la patologia periodontal avançada. Mitjançant aquesta tècnica obtenim uns impressionants resultats que, a més a més, permeten, en una gran quantitat de casos, evitar procediments quirúrgics, amb la comoditat que això suposa.

ORTODÒNCIA

L’Ortodòncia és l’especialitat de l’Odontologia que corregeix i prevé les alteracions de les arcades dentàries, de la posició dels maxil.lars i de les dents, amb la finalitat d’aconseguir una adequada forma i funció de la boca, millorant així també l’estètica facial.

L’Ortodòncia, per tant, afronta problemes que van més enllà de la recol.locació de les dents, ja que també s’ocupa de corregir alteracions dels maxil.lars, de la cara i de la funció de la masticació.

L’edat adient per a tractar les maloclusions dentals varia en funció de quin sigui el problema, així com de la gravetat del mateix. Per tant, i davant de qualsevol dubte, sempre serà aconsellable consultar amb l’ortodoncista. En qualsevol cas, convé recordar i subratllar aquella recomanació per la què s’hauria de portar els nens per a revisió bucal almenys als sis anys d’edat.

A la nostra clínica dental realitzem tota mena de tractaments ortodòntics, des de la col.locació dels clàssics brackets, tot passant pels brackets del sistema Damon, la ortodòncia lingual (Sistema Incognito), fins a l’anomenada ortodòncia invisible (Invisalign), de la quual posseïm dilatada experiència i en la què ens hem especialitzat molt durant els últims anys donats els grans beneficis que comporta.

ODONTOPEDIATRIA

L’Odontopediatria és l’especialitat de l’odontologia que s’encarrega de mantenir la salut bucodental dels nens, ja sigui prevenint l’aparició de malalties de les dents i de la boca en general, ja sigui diagnosticant i tractant aquestes malalties una vegada s’han manifestat.

D’altra banda, a més, també és tasca de l’Odontopediatria el diagnòstic i el tractament precoç d’aquelles afeccions que es preveu poguessin comportar anomalies estructurals, estètiques o funcionals en el futur de la vida del nen, afeccions com, per exemple, les que concerneixen a la posició dels maxil·lars i la relació que mantenen entre si, o ben les que es refereixen a la posició de les dents, etc.

És per això que existeix una estreta relació entre l’Odontopediatria i l’Ortodòncia, sent així que el primerenc diagnòstic odontopediàtric, així com el seu correlatiu tractament ortodontal, suposen un gran avantatge en la resolució de molts problemes bucodentals que ja vénen suggerits en l’edat de creixement.

Mantenir la salut de la dentadura del nen és de la major importància. Pel que fa al tractament restaurador de les càries en la població infantil, la seva principal diferència amb l’odontologia realitzada sobre persones en edat adulta estreba en el fet de la presència de dents temporals (o “de llet”). Aquestes dents requereixen la mateixa cura que les dents definitives, que començaran el seu procés eruptiu cap als sis anys d’edat.

En cas que les dents de llet o temporals presentin alguna afecció patològica, aquesta podrà comportar dolor o infecció, associades a l’aparició de càries no tractades. A més, l’absència de tractament de les mateixes podria implicar conseqüències perjudicials també per a les dents permanents que, per culpa de lesions en les dents temporals, poden veure’s afectats fins i tot abans d’erupcionar.

Per tot això, un correcte raspallat dental, així com les freqüents revisions bucals en el consultori odontològic, són imprescindibles ja en les primeres etapes de la vida.

En la nostra clínica dental posseïm una dilatada experiència en la realització de tractaments dentals infantils, ja sigui mitjançant prevenció, restauració o predicció, a través de minuciós estudi dental, de futures afeccions bucodentals. Tot ells des de l’aplicació de rigorosos criteris científics, així com des de l’especial delicadesa que tot tractament en el nen requereix.

Demana una cita